اطلاعات آزمایشات جدید و تخصصی

در این صفحه میتوانید از آزمایشات جدید و تخصصی که در آزمایشگاه مدیکال انجام میشود با خبر شوید.

با تشکر – گروه آزمایشگاهی مدیکال

سال 1402

سال 1403