آزمایشگاه فرهنگیان

farhangian[1]

ساعت کار آزمایشگاه فرهنگیان:
از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸ بعد از ظهر
پنجشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۴ بعدازظهر

آدرس آزمایشگاه فرهنگیان:
خیابان سبلان جنوبی،نبش کوچه پرنیان،درمانگاه فرهنگیان منظقه ۸

تلفن های تماس :
۷۷۲۵۹۳۳۳ و فکس ۷۷۸۱۵۲۳۳