آزمایشگاه رازی

ساعت کار آزمایشگاه رازی :
از شنبه تا پنجشنبه ۷ صبح الی 16عصر

آدرس آزمایشگاه رازی :

خیابان گاندی جنوبی ، خیابان پالیزوانی ، مرکز چشم پزشکی رازی ، آزمایشگاه رازی

تلفن های تماس :
88877548 – 81035111