آزمایشگاه تشخیص پزشکی اصحاب الحسین (ع)

ساعت کار آزمایشگاه اصحاب الحسین (ع) :
از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۱۹ شب و پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۴ ظهر

آدرس آزمایشگاه اصحاب الحسین :
خیابان مولوی، بین وحدت اسلامی و ولیعصر، خیابان تشکری موحد، پلاک ۵۰

تلفن های تماس :
۵۵۴۸۶۸۲۷ و ۵۵۴۸۶۸۲۸