لیست تست های اورژانس در آزمایشگاه مدیکال عبارتست از :
۱- CBC ,ESR, PT,PTT,BT,CT
۲- Blood Gas
۳- U/A

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.