لینک دانلود فرم ها

 ***************************************************

جهت دانلود فرم “سلامت جنین” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم “سآزمایشگاه-ارسال-کننده_2امت جنین” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم ” فرم1-HLApcr_3” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم ” فرم-پاپ-اسمیر” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم ” فرم-پانوراما” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم ” فرم-هیستوپاتولوژی” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon

 ***************************************************

جهت دانلود فرم ” نکات-لازم-در-پردازش-تست-IGRA_2” روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf_icon