آزمایشگاه کوروش

kurosh[1]

ساعت کار آزمایشگاه کوروش:
از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۲۰:۳۰ شب و پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۲ ظهر

آدرس آزمایشگاه کوروش:
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه الوند، پلاک ۵

تلفن های تماس :
۲۲۳۹۱۱۸۰،۲۲۳۹۱۱۷۰ و فکس ۲۲۲۳۵۲۴۶