آزمایشگاه پاتوبیولوژی تجریش (شفا سابق)

  • تأسیس ۱۳۴۸

ساعت کار آزمایشگاه تجریش (شفا سابق)
روز های زوج : شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت ۷:۰۰ ال ۲۰:۰۰

روز های فرد: یکشنبه،سه شنبه ساعت: ۷:۰۰ الی ۲۴ و پنج شنبه ها ساعت: ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
روز های تعطیل و جمعه ها ساعت ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰

آدرس آزمایشگاه تجریش :
تجریش، ابتدای خیابان ولیعصر، بالاتر از شیرینی سرای لادن، بن بست سرشار، پلاک ۶ ،طبقه اول، آزمایشگاه تجریش

تلفن های تماس :
۲۲۷۲۶۴۷۶ – ۲۲۷۲۶۴۷۳
۲۶۸۵۳۵۰۰- ۲۲۷۵۹۰۶۲
۲۶۸۵۳۴۰۰