دسته بندی ها: اطلاعیه مهم آزمایشگاه

۲۶ اسفند ۹۸ توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

ایجاد 4 تست جدید در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک مدیکال

توجه تست های زیر اضافه گردید : 

1-  Anti-Coxsackie virus type B1-6-IgG
2- Anti-Coxsackie virus type B1-6-IgM
3- Anti-Coxsackie virus type A7-9-16-24-IgG
4- Anti-Coxsackie virus type A7-9-16-24-IgM

۲۵ اسفند ۹۸ توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تغییر قیمت تست Interleukin 2 R

تغییر قیمت تست Interleukin 2 R

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه مدیکال تماس حاصل فرمایید.

۲۴ اسفند ۹۸ توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

انجام تست کرونا

انحام تست کرونا (Covid-19) در آزمایشگاه مدیکال 

۲۴ اسفند ۹۸ توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

تغییر نرمال تست TSH

تغییر رنج نرمال تست Anti-TSH(Thyrotropin) Receptor