پذیرش تمامی تست های ژنتیک در آزمایشگاه مدیکال

 

همکاران محترم


از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ در آزمایشگاه مدیکال پذیرش تمامی تست های ژنتیک انجام می شود.
گروه مدیکال

Leave a reply