فرم تماس با ما

We will contact you within one business day. • اطلاعات تماس

  آدرس: میدان امام حسین، روبروی ایستگاه مترو، کوچه فروشگاه، شماره 19
  کدپستی: 1151673135
  تلفن: 75197
 • - مسئول فنی:
  خانم دکتر مینو بهداد
  پاتولوژیست:
  آقای دکتر رضا شاه سیاه
  متخضض ژنتیک پزشکی:
  خانم دکتر رومینا دستمالچی
  - مسئول کنترل کیفی و ISO
  آقای گویک کارپیانس
  - مسئول IT :
  آقای مهندس میلاد سید حسنی
  داخلی 106


  - مسئول ارسال نمونه:
  خانم باباتبار
  داخلی 121