آزمایشگاه کوروش


ساعت کار آزمایشگاه کوروش:

از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۲۰:۳۰ شب و پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۲ ظهر

آدرس آزمایشگاه کوروش:
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس،کوچه الوند،پلاک ۵
تلفن ۲۲۳۹۱۱۸۰،۲۲۳۹۱۱۷۰ و فکس ۲۲۲۳۵۲۴۶