روزهای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 7:00 الی 24:00

روزهای فرد یکشنبه، سه شنبه ساعت 7:00 الی 20:00 و پنجشنبه ها ساعت 7:00 الی 18:00

آدرس :

فلکه ی سوم خزانه بخارایی، نبش کوچه ناصری، ساختمان آریا، طبق اول، آزمایشگاه مزدا
تلفن 55303542 – 55303429