آزمایشگاه فرهنگیان
ساعت کار آزمایشگاه فرهنگیان:

از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸ بعد از ظهر و پنجشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۴ بعدازظهر

آدرس آزمایشگاه فرهنگیان:
خیابان سبلان جنوبی،نبش کوچه پرنیان،درمانگاه فرهنگیان منظقه ۸
تلفن ۷۷۲۵۹۳۳۳ و فکس ۷۷۸۱۵۲۳۳