آزمایشگاه شفا

 

ساعت کار آزمایشگاه تجریش (شفا سابق):

روز های زوج شنبه،دوشنبه،سه شنبه ساعت ۷:۰۰ ال ۲۰:۰۰
روز های فرد یکشنبه،سه شنبه ساعت: ۷:۰۰ الی ۲۴ و پنج شنبه ها ساعت: ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
روز های تعطیل و جمعه ها ساعت ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰

آدرس آزمایشگاه تجریش :
تجریش،ابتدای خ ولیعصر،بالاتر از شیرینی سرای لادن ،بن بست سرشار، پلاک ۶،ط اول،آزمایشگاه تجریش(شفا سابق)
تلفن:
۲۲۷۲۶۴۷۳
۲۲۷۲۶۴۷۶
۲۲۷۵۹۰۶۲
۲۶۸۵۳۵۰۰
۲۶۸۵۳۴۰۰