آزمایشگاه اصحاب الحسین


ساعت کار آزمایشگاه اصحاب الحسین:

از شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح الی ۱۹ شب و پنجشنبه ۷ صبح الی ۱۴ ظهر

آدرس آزمایشگاه اصحاب الحسین:
خیابان مولوی،بین وحدت اسلامی و ولیعصر،خیابان تشکری موحد پلاک ۵۰
تلفن ۵۵۴۸۶۸۲۷ و ۵۵۴۸۶۸۲۸